Aby pobierać wszystkie sety zarejestruj się w naszym portalu seciki.pl - kliknij tutaj - rejestracja w 15 sekund

beba34 : Pozdrowienia dla wszytkich znajomych od BEBY | ksawier wojtas : Wierzbiczany pozdrawiają! | oskarplayer27 : Pozdro z lubuskiego :) | thix15 : Holandia Pozdrawia | Oliwiek : Pozdrowionka dla was świry 😂💕💕 | Dj Adriano : Witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam | cowix156 : POZDROWIENIA DLA CAŁEGO LUBONIA JADĄ ŚWIRY!! | wrung666 : Od MAKAKA Z 34 DLA NACZELNEGO ENTUZJASTY Z POD 17 .ELOOO Pizda nad głową Ychy mich mich | ziolo921 : Pozdrawiam Wszystkich Fanów Motoryzacji! | Werka89 : Pozdrowienia dla mojej ekipy z Grabienic...a szczegolnie dla Krzysia :) | aadrian.j : Pozdro całe CD Lidl Wyszków - Adrian.J | chojnicki : Cały Ślesin Zapierdal.......lalalala. Pozdro dla wszystkich | mati-36 : pozdrowionka dla całej imprezowej rodzinki secikowców oraz całej nowej soli | gazik93 : pozdro dla Krzycha jazdy | Guciothebest : Kocham Panią Prokurator! | grand : Pozdrawiam Ptysia Załogę I Sektę. | volt007 : Grabowo POZDRAWIA | Kamilo890 : Sosnowiec Zdrówka Życzę i Pozdrawiam Wszystkich ZAJEZDNIA GOTOWA :**** | rafik0011 : pozdro dla agatki od rafika | Benek0307 : Siemanko 😀 POZDRAWIAM WSZYSTKICH ŚWIRUSOW 😀😀😎😎🖐️👍 | DjkaNonStop : Pozdrawiam DjkeNonStop | gracjan4967 : Pozdro dla Wiczki Mojej od Pawła z Lubina :* | mmiissiiuu2008 : Pozdrowienia Dla Wszystkich Wariatów ! ! ! | jjjankoo16 : pozdrawiam cała Ekipe z Nowej Wsi Legnickiej !! i wariatów z osiedla piekary w Legnicy !! | Alfgrin : Pozdrawiam Szczawnicę | waldas92 : Pozdrawiam całe Oborniki wlkp!!!! | sowizdzol11 : Pozdro dla Elki z Góry ;) | Mascota : Pozdrowienia dla szamanów z Ostrowa Wlkp | TURBOPASSAT : Pozdrawiam TURBO PASSAT :) | ksawier wojtas : Pozdro dla ziomeczków z Pakości |


Promowane sety
Promowany : Sunrise Kołobrzeg (Podczele) - After Party (25.07.2021)Sunrise Kołobrzeg (Podczele) - After Party (25.07.2021) - MIQRO Rozmiar : 290.74 MB Pobierz : Matthew Clarck Rozmiar :... (450)
Promowany : Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (23.07.2021)Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (23.07.2021) - EMDI Rozmiar : 170.60 MB Pobierz : DJ KUBA & NEITAN Rozmiar... (2 917)
Promowany : (RMF Maxxx) - MAXXX Party Kołobrzeg (25.07.2021)(RMF Maxxx) - MAXXX Party Kołobrzeg (25.07.2021) - RMF Maxxx - MAXXX Party & Live z Kołobrzegu Rozmiar : 392.38... (1 147)
Promowany : Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (24.07.2021)Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (24.07.2021) - Kris & Matys Rozmiar : 74.18 MB Pobierz : Milkwish Rozmiar :... (1 378)

Club Antałek Olsztyn

Kategoria: Kluby / Województwo : Warmińsko-Mazurskie 

  • 0
    Podoba mi się
Club Antałek Olsztyn
ul,Oczapowskiego 9, Ds-3 Kortowo, Olsztyn, Polska

Antałek jak twierdzą stali bywalcy to klub z klimatem, w którym studenci czują się jak "w domu".
Jaki jest na to przepis?
Oto składniki: niepowtarzalna atmosfera, miła obsługa do tego znajomi, przyjaciele, szczypta chmielu i coś dla ucha. To wszystko powoduje, że Antałek to gwarancja dobrej zabawy.
W poniedziałek wybuchowa mieszanka muzyczna z przewagą muzyki dance, wtorki imprezy z cyklu "Energetyczny Wtorek" , natomiast nie przerwanie od 20 lat "Muzyka Polska" :))). Pozostałe dni nalezą dla muzyki klubowej z domieszką lat '60'70'80'90. Do tej i tak już wybuchowej mieszanki dodamy odrobinkę wrażeń dla spragnionych sportowych emocji amatorów piłkarzyków, dartów.
Wykorzystanie Wizerunku
Wchodząc do klubu automatycznie wyrażasz zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nas materiałów zdjęciowych z Twoim wizerunkiem do celów marketingowych.
Wchodząc do klubu Jesteś zobowiązany/a zapoznając się z regulaminem.
REGULAMIN KLUBU STUDENCKIEGO ANTAŁEK

Klub Studencki Antałek ( zwany dalej regulaminem )
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klub Studencki Antałek Roman Wójcik ul.Oczapowskiego 9 10-730 Olsztyn ( zwany dalej również właścicielem).
2.Klub przeznaczony jest do organizowania imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, imprez rozrywkowych, artystycznych, sportowych.
3.Organizowanie imprez masowych musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 909 ze zm.).
4.Ilość osób przebywających w klubie jest uzależniona od charakteru imprezy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów i ograniczeń klubu.
5.Klub jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom bezpieczny przebieg imprez, pod warunkiem użytkowania klubu zgodnie z jego przeznaczeniem.
6.Przed wejściem na teren klubu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników klubu.
7.Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się
z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji klubu, a także zaleceń właściciela obiektu i organizatora imprezy.
.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
1.Podstawą wstępu i pobytu w klubie jest:

a) dla widzów ważna legitymacja studencka, opłata za wejście do klubu lub wstęp wolny – sposób przebywania uczestników szczegółowo określa regulamin danej imprezy,

b) dla wystawców podpisana umowa oraz identyfikator wystawcy,

c) dla dziennikarzy zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz legitymacja służbowa,

d) dla gości honorowych zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,

e) dla przedstawicieli jednostek kontrolujących legitymacja służbowa.
2.Każdy wchodzący na teren klubu zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu i pobytu w klubie.
III.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZ
1.Bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wstępu i pobytu w klubie upoważnia posiadacza do:

a) wstępu i pobytu w klubie,

b) swobodnej obserwacji imprezy,

c) korzystania z baru w klubie na zasadach odpłatności oraz WC.
2.Uczestnik imprezy jest zobowiązany do:

a) zachowania się zgodnie z regulaminem, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy,

b) korzystania wyłącznie z wejść i wyjść do klubu wyznaczonych do tego celu,

c) poruszanie się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,

d) kulturalnego zachowania w czasie pobytu w klubie,

e) informowania służby porządkowej lub organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, w szczególności w przypadku zagrożenia pożarowego lub każdego innego,

f) w przypadku sygnału alarmowego (sygnał pulsacyjny) lub prowadzenia akcji ratowniczej stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania prowadzenia akcji.
3.Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy:

a) wchodzenia i przebywania w klubie pod wpływem alkoholu, środków odurzających
b) wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków odurzających, przedmiotów twardych, płynów łatwopalnych, napojów, petard, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji.
4.Ponadto wprowadza się zakaz:

a) palenia tytoniu na terenie klubu, poza miejscami wyznaczonymi

b) wnoszenia broni,

c) używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policyjne itp.

d) wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,

e) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów jak i obsługi,

f) używania wulgarnych słów jak i określeń,

g) wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,

h) wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,

i) wrzucania na parkiet lub scenę jakichkolwiek przedmiotów,

j) zaśmiecania klubu,

k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

l) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej bez uzgodnienia z organizatorem imprezy,
ł) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy.
5. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że cały klub jest obszarem, na którym może być dokonywana rejestracja obrazu – w tym wizerunku poszczególnych osób do celów zapewnienia bezpieczeństwa.

6. Uczestnik imprezy artystycznej, rozrywkowej i sportowej wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach określonych przepisami ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz wykorzystania do celów reklamowych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje również partnerów (sponsorów) właściciela. Uczestnik może w każdym czasie odwołać zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku poprzez złożenia stosownego oświadczenia właścicielowi.
IV. SŁUŻBA PORZĄDKOWA
1.Służba porządkowa ma w uzasadnionych przypadkach prawo do legitymowania osób oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających w klubie. Osoby te zobowiązane są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia tożsamości, na każdorazowe żądanie okazać legitymację studencką, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu oraz przeglądowi wnoszonego bagażu.
2.Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg imprezy bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane przez służbę porządkową, a w uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Kortowskiej.
V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w klubie powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% wartości szkody.
2.Właściciel klubu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie
3.Rzeczy pozostawione na terenie klubu, znalezione przez obsługę można odebrać w barze klubu w okresie do 2 tygodni od daty pozostawienia.
4.Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych.
5.Organizator imprezy zobowiązuje się przestrzegać postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. nr 35 z 1982 r. poz. 230, z późniejszymi zmianami oraz postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. nr 10 z 1996 r. poz. 55).
6. Książka skarg i wniosków znajduje się w barze Klubu Studenckiego Antałek
7. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

Tagi : Club Antałek Olsztyn

Zgłoś Dodał: Admin | Data: 2018-05-07 17:41:04 | Wyświetleń: 471 | Komentarzy: 0

Podobne Sety :

Sumer Club Olsztyn Sumer Club Olsztyn
STUDENCKI KLUB SUMER ZAPRASZA CODZIENNIE KLUB STUDENCKI SUMER (czytaj: sumer) istnieje od 1995 roku. Mieści się w DS.-9 przy ul. Kanafojskiego 8 w...
Space Club Czchów Space Club Czchów
www.spaceclub.tv Regulamin: Kupując Bilet Lub Otrzymawszy Bilet Po wejściu do Klubu Wyrażasz zgodę na publikację zdjęć oraz filmów (ze Swoim...
Beta House Katowice Beta House Katowice
Beta House - Klub Studencki Gdyby Oktawian August przewidział istnienie klubu Beta House to na Forum Romanum umieściłby nie: Wszystkie drogi prowadzą...
Agros Olsztyn Agros Olsztyn
Klub Agros zlokalizowany jest w Olsztynie w Kortowie ul. Kanafojskiego 14 w Domu Studenckim nr 8. Celem założycieli klubu oraz osób zaangażowanych w...
Face Club (Olsztyn) Face Club (Olsztyn)
Face Club to nowy ekskluzywny klub, który mieści się w Olsztynie, przy ul. Orłowicza 6. Klub należy do największej sieci dyskotek w północnej Polsce....

Przyjacielu - Dodaj Komentarz:

Nazwa:*
E-Mail:*
No Avatar
Pytanie:
20+50=
Odpowiedź:*

Krótkie Info (SEO)

Skoro tutaj jesteś to zapewne jesteś klubowiczem i interesują Cię dobre klubowe sety? Dobrze trafiłeś!
Przed Tobą najlepsze i najnowsze sety do pobrania z klubu Kluby / Województwo : Warmińsko-Mazurskie. Posiadamy także klubowe mp3 oraz muzykę disco polo. Aktualnie słuchasz secik o nazwie Club Antałek Olsztyn jest on dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tego szukałeś. Wszystkie sety znajdziesz na seciki.pl zupełnie za darmo, tak samo jak : Club Antałek Olsztyn. Tylko my posiadamy codziennie najnowsze sety. Bo u nas liczy się tylko muzyka Club Antałek Olsztyn został oznaczony następującymi tagami : Club Antałek Olsztyn. Więcej setów z tego klubu znajdziesz tutaj : Kluby / Województwo : Warmińsko-Mazurskie

Online:


Aby zobaczyć kto aktualnie z użytkowników jest dostępny na stronie - zaloguj się

Wszystkich: 100 |  Niezarejestrowani: 79 |  (Kolory ?)
Portal Seciki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na portalu. Osoby zamieszczajce utwory, sety,
fotografie, teksty, komentarze naruszajce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialno karna lub cywilna.