Aby pobierać wszystkie sety zarejestruj się w naszym portalu seciki.pl - kliknij tutaj - rejestracja w 15 sekund

beba34 : Pozdrowienia dla wszytkich znajomych od BEBY | ksawier wojtas : Wierzbiczany pozdrawiają! | oskarplayer27 : Pozdro z lubuskiego :) | thix15 : Holandia Pozdrawia | Oliwiek : Pozdrowionka dla was świry 😂💕💕 | Dj Adriano : Witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam | cowix156 : POZDROWIENIA DLA CAŁEGO LUBONIA JADĄ ŚWIRY!! | wrung666 : Od MAKAKA Z 34 DLA NACZELNEGO ENTUZJASTY Z POD 17 .ELOOO Pizda nad głową Ychy mich mich | ziolo921 : Pozdrawiam Wszystkich Fanów Motoryzacji! | Werka89 : Pozdrowienia dla mojej ekipy z Grabienic...a szczegolnie dla Krzysia :) | aadrian.j : Pozdro całe CD Lidl Wyszków - Adrian.J | chojnicki : Cały Ślesin Zapierdal.......lalalala. Pozdro dla wszystkich | mati-36 : pozdrowionka dla całej imprezowej rodzinki secikowców oraz całej nowej soli | gazik93 : pozdro dla Krzycha jazdy | Guciothebest : Kocham Panią Prokurator! | grand : Pozdrawiam Ptysia Załogę I Sektę. | volt007 : Grabowo POZDRAWIA | Kamilo890 : Sosnowiec Zdrówka Życzę i Pozdrawiam Wszystkich ZAJEZDNIA GOTOWA :**** | rafik0011 : pozdro dla agatki od rafika | Benek0307 : Siemanko 😀 POZDRAWIAM WSZYSTKICH ŚWIRUSOW 😀😀😎😎🖐️👍 | DjkaNonStop : Pozdrawiam DjkeNonStop | gracjan4967 : Pozdro dla Wiczki Mojej od Pawła z Lubina :* | mmiissiiuu2008 : Pozdrowienia Dla Wszystkich Wariatów ! ! ! | jjjankoo16 : pozdrawiam cała Ekipe z Nowej Wsi Legnickiej !! i wariatów z osiedla piekary w Legnicy !! | Alfgrin : Pozdrawiam Szczawnicę | waldas92 : Pozdrawiam całe Oborniki wlkp!!!! | sowizdzol11 : Pozdro dla Elki z Góry ;) | Mascota : Pozdrowienia dla szamanów z Ostrowa Wlkp | TURBOPASSAT : Pozdrawiam TURBO PASSAT :) | ksawier wojtas : Pozdro dla ziomeczków z Pakości |


Promowane sety
Promowany : Sunrise Kołobrzeg (Podczele) - After Party (25.07.2021)Sunrise Kołobrzeg (Podczele) - After Party (25.07.2021) - MIQRO Rozmiar : 290.74 MB Pobierz : Matthew Clarck Rozmiar :... (653)
Promowany : Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (23.07.2021)Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (23.07.2021) - EMDI Rozmiar : 170.60 MB Pobierz : DJ KUBA & NEITAN Rozmiar... (3 413)
Promowany : (RMF Maxxx) - MAXXX Party Kołobrzeg (25.07.2021)(RMF Maxxx) - MAXXX Party Kołobrzeg (25.07.2021) - RMF Maxxx - MAXXX Party & Live z Kołobrzegu Rozmiar : 392.38... (1 327)
Promowany : Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (24.07.2021)Sunrise Kołobrzeg - The Other Side Of The Sun (24.07.2021) - Kris & Matys Rozmiar : 74.18 MB Pobierz : MELO.KIDS Rozmiar... (1 730)

Kulturalny Club Rybnik

Kategoria: Kluby / Województwo : Wielkopolskie 

  • 0
    Podoba mi się
Kulturalny Club Rybnik
Rynek 3, Rybnik, Polska

Klub z muzyką na żywo i historią ponad 600 koncertów gwiazd sceny polskiej na rybnickim rynku
Od momentu powstania w październiku 2005, KULTURALNYCLUB stara się zachować ciągłość wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Do sierpnia 2011 roku w klubie odbyło się ponad 400 koncertów muzyków z całego kraju i zagranicy.
Występowały u Nas takie zespoły i muzycy jak Wojtek Mazolewski i Pink Freud, Wojtek Pilichowski z zespołem, Tomek Lipnicki i LIPALI, Tymon Tymański & Transistors, The Car is on Fire, Tomek Lipiński, Fisz i Emade Waglewscy, Kobiety, Husky, Habakuk, Łona & Webber, Bajzel, Wolfram, Skankan, Out of Tune, Agressiva 69, The Globetrotters, Muchy, Komety, Czesław Śpiewa, Mademoiselle Karen, Leszek Cichoński, Marek Raduli, Jorgos Skolias, Carrantuohill, L.Stadt, Renton, LAO CHE i wielu innych. Jesteśmy otwarci na wszystkie gatunki muzyczne i staramy się by oferta koncertowa Klubu odzwierciedlała przekrój sceny muzycznej. Wielu występujących u Nas wykonawców otrzymało środowiskowe nagrody podkreślające jakość i wyjatkowość prezentowanej muzyki. Bracia Waglewscy świętowali otrzymanie Fryderyka 2007 w Naszym Klubie.
O doborze wykonawców decyduje zawsze to co zamierzają zaprezentować.
KULTURALNYCLUB otwarty jest zawsze na sztukę pozbawioną obciążeń koniunkturalnych wynikających z aktualnie panującej mody. Do tej pory każdego tygodnia odbywały się od 1 do 4 zdarzenia kulturalne (koncert, występ, wystawa). Poza tym festiwale RePeFeNe, Insomnia Art Festiwal, Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA ze swoimi imprezami towarzyszącymi.
Na klubowej scenie występował Kabaret Młodych Panów, odbywały się festiwale sztuki niezależnej i filmu amatorskiego oraz spotkania podróżników. W klubie gościli, między innymi Raul Lozano, Tomasz Wojtowicz i Jerzy Dudek.
Wnętrze klubu gościło wystawy fotografii, grafiki i malarstwa.
Klub jest inicjatywą całkowicie niezależną i swoją działalność finansuje ze środków własnych. Nie korzystamy z dotacji oraz wsparcia finansowego instytucji samorządowych i państwowych stąd konieczność odpłatnego wstępu na niektóre imprezy organizowane w klubie. Chętnych do sponsorowania wybranych imprez zapraszamy do współpracy.
Klub jest miejscem bezpiecznym z zapewnionym monitoringiem oraz podczas trwania imprez ochroną wykluczającą wstęp osób niepełnoletnich, nietrzeźwych oraz zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi regułami.
Regulamin klubu muzycznego KULTURALNYCLUB
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed wejściem do klubu
Wejście do klubu jest równoznaczne z zobowiązaniem się klienta do przestrzegania poniższego regulaminu i akceptacją jego treści
1.
Klub czynny jest od wtorku do niedzieli od godziny 17:00. Zmiany w godzinie otwarcia Klubu będą każdorazowo umieszczane na wejściu do Klubu oraz stronie www
2.
Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez kierownictwo klubu w zależności od okoliczności. Wstęp do Klubu odbywa się bezpłatnie, w piątki i soboty odpłatnie w zależności od odbywającej się w Klubie imprezy i jej organizatora
3.
Opłata za wejście do klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacji i jest ona bezzwrotna
4.
Opłata za wejście pobierana jest przez osobę wyznaczoną przez kierownictwo klubu
5.
Koszt rezerwacji ustalony jest każdorazowo przez organizatora imprezy i podany będzie przy wejściu do Klubu lub telefonicznie
6.
Klub jest obiektem monitorowanym
7.
Prawo wstępu do Klubu mają:
Osoby powyżej 18-go roku życia a po godzinie 22:00 powyżej 21-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek. W uzasadnionych przypadkach klub może prosić klientów o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek

Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadjacy dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami

Przedstawiciele służb państwowych państwowych medycznych uprawnionych do wykonywania czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji w uzgodnieniu z kierownictwem klubu
8.
Obsługa może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny
9.
Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do:
osób w wieku szkolnym, także w sytuacjach gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 21 lat i będą z tymi osobami spokrewnione,

osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

osób niestosownie ubranych,

osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w Klubie,

osób nietrzeźwych w stopniu nie pozwalającym na zachowanie samokontroli

osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających

osób na które nałożono zakaz wstępu do Klubu
10.
Klient ma prawo odmówić zapłaty za zamówiony towar, jeśli paragon nie został wydany lub nie zgadza się z zamówieniem klienta
11.
Na terenie Klubu ochronę fizyczna sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani przez kierownictwo klubu do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywającym w nim klientów oraz pracowników.
12.
Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób obecnych w klubie.
13.
Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwarunkowego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi Klubu, służb porządkowych w szczególności w wypadku zagrożenia pożarowego
14.
Zabrania się:
wnoszenia do klubu napojów alkoholowych alkoholowych bezalkoholowych

wnoszenia do klubu środków odurzających

posiadania i wnoszenia do klubu materiałów i narzędzi niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób przebywających w klubie

wchodzenia i przebywania w miejscach przeznaczonych tylko dla pracowników klubu

handlu, akwizycji, promocji i reklamy na terenie klubu oraz zewnętrznej z nieuprawnionym użyciem nazwy klubu

wykonywania zdjęć bez zgody pracowników i osób przebywających w Klubie

rzucania jakimikolwiek przedmiotami

spożywania lub wychodzenia z napojami alkoholowymi na zewnątrz Klubu
15.
Obsługa zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i innych przedmiotów pozostawionych w miejscach gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych osób.
16.
Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu zostaną niezwłocznie usunięte z Klubu i przekazane Policji.
17.
Każdorazowe naruszenie postanowień regulaminu o znamionach przestępstwa lub wykroczenia zgłaszane będzie Policji wraz z udostępnieniem nagrań monitoringu. W stosunku do osób naruszających regulamin będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu
18.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia klubu wynikłe bez udziału pracowników lub kierownictwa klubu
19.
Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej
20.
W okresie funkcjonowania szatni (zgodnie z decyzją kierownictwa klubu) jest ona obowiązkowa
21.
Za zniszczenia wyposażenia klubu odpowiedzialność materialna i karną ponoszą odpowiedzialność osoby które się ich dopuściły.
22.
Za nieprzestrzeganie regulaminu klubu grozi odpowiedzialność karna (art.21 ust 2, Ustawy z dnia 22.08.2002 r.)
23. Spory w sprawach nieuregulowanych regulaminem rozstrzyga kierownictwo klubu

Tagi : Kulturalny Club Rybnik

Zgłoś Dodał: Admin | Data: 2018-05-07 17:33:15 | Wyświetleń: 462 | Komentarzy: 0

Podobne Sety :

Klub Muzyczny Parlament Gdańsk Klub Muzyczny Parlament Gdańsk
Doskonała lokalizacja (Stare Miasto) przestrzenność (ponad 1000 m2 na trzech poziomach) możliwości techniczne a przede wszystkim panujący w nim...
05.10 GREGORY, GALA MAGNESIAKI @ MAGNES CLUB WTÓREK 05.10 GREGORY, GALA MAGNESIAKI @ MAGNES CLUB WTÓREK
JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY WAS NA KOLEJNY WEEKEND W NASZYM KLUBIE (5 PAŹDZIERNIKA) SOBOTA. Gościem specjalnym będzie: DJ GREGORY Największy showman polskiej...
Club Malibu (Rzeczyca) Club Malibu (Rzeczyca)
Klub Malibu to wyjątkowy klub który znajduje się w małej miejscowowści zwanej Rzeczyca. Między Opocznem a Inowłodzem. Posiada dobrze zaopatrzony bar...
Rura Club (Częstochowa) Rura Club (Częstochowa)
Styl, muzyka, klimat i niesamowita publika to te cechy, które charakteryzują jeden z najbardziej przy****jących uwagę klubów w Polsce. Klub Rura...
Studio 21 (Jarosław) Studio 21 (Jarosław)
Otwarcie lokalu miało miejsce 20 kwietnia 2002 roku i od samego początku staraliśmy się stworzyć w nim swoisty klimat, poprzez wystrój, aby klienci...

Przyjacielu - Dodaj Komentarz:

Nazwa:*
E-Mail:*
No Avatar
Pytanie:
20+50=
Odpowiedź:*

Krótkie Info (SEO)

Skoro tutaj jesteś to zapewne jesteś klubowiczem i interesują Cię dobre klubowe sety? Dobrze trafiłeś!
Przed Tobą najlepsze i najnowsze sety do pobrania z klubu Kluby / Województwo : Wielkopolskie. Posiadamy także klubowe mp3 oraz muzykę disco polo. Aktualnie słuchasz secik o nazwie Kulturalny Club Rybnik jest on dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tego szukałeś. Wszystkie sety znajdziesz na seciki.pl zupełnie za darmo, tak samo jak : Kulturalny Club Rybnik. Tylko my posiadamy codziennie najnowsze sety. Bo u nas liczy się tylko muzyka Kulturalny Club Rybnik został oznaczony następującymi tagami : Kulturalny Club Rybnik. Więcej setów z tego klubu znajdziesz tutaj : Kluby / Województwo : Wielkopolskie

Online:


Aby zobaczyć kto aktualnie z użytkowników jest dostępny na stronie - zaloguj się

Wszystkich: 89 |  Niezarejestrowani: 72 |  (Kolory ?)
Portal Seciki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na portalu. Osoby zamieszczajce utwory, sety,
fotografie, teksty, komentarze naruszajce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialno karna lub cywilna.